De Landelijke Ouderraad gaat verder onder een andere naam: Ouders & Onderwijs.

De nieuwe naam moet ervoor zorgen dat de organisatie, die vorig jaar van start ging, meer bekendheid krijgt. Ouders & Onderwijs wil het landelijke informatiepunt voor ouders zijn en tevens gesprekspartner van de overheid voor zaken die het onderwijs aangaan.

De organisatie heeft ook een nieuwe website: www.oudersonderwijs.nl.

Bezuiniging

De Landelijke Ouderraad – nu dus Ouders & Onderwijs – werd opgericht nadat minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in 2013 hadden aangekondigd de rijkssubsidie voor de ouderorganisaties volledig te willen stopzetten.

De Tweede Kamer stak daar een stokje voor. Een motie van de PvdA om 1 miljoen euro structureel te behouden voor één landelijke ouderorganisatie kreeg voldoende steun.

Openbaar onderwijs

De bezuiniging in 2013 trof onder andere de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), maar die is op eigen kracht verder gegaan. VOS/ABB blijft nauw samenwerken met VOO om de belangenbehartiging voor het gehele openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te verstevigen.

Ook blijven VOS/ABB en VOO het gezamenlijke magazine School! uitgeven.

Deel dit bericht: