Vooral meisjes en homo’s online gepest

Ruim 5 procent van de 12- tot 25-jarige internetgebruikers wordt wel eens online gepest, gestalkt of bedreigd. Meisjes en homo- en biseksuele jongeren hebben daar het meest mee te maken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Online laster komt het vaakst voor, gevolgd door online stalking en online bedreiging. Seksueel getinte incidenten komen bij meisjes ruim 5 keer zoveel voor als bij jongens. Er is ook een duidelijk verschil te zien tussen hetero- en homo- of biseksuele jongeren. Online pesten komen bij die laatste groep twee keer zo vaak voor.

Van de jongeren die te maken kregen met online incidenten, voelt ruim 43 procent na het laatste incident de emotionele gevolgen ervan. Zij denken er regelmatig aan terug, slapen er slecht van of zijn er erg boos over. Eén op de twaalf stapt naar de politie. Het CBS baseert zich op cijfers uit 2018.

LAKS niet verrast

Voorzitter Pieter Lossie van het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is niet verrast over de cijfers van het CBS, zegt hij in het Algemeen Dagblad: ‘De zorgwekkende conclusies van het onderzoek zijn voor ons geen verassing. Al jaren krijgen wij signalen van scholieren dat het slecht gesteld is met de online veiligheid.’

Hij pleit er in de krant voor leerlingen intensief te betrekken bij de aanpak van online pesten. ‘In de praktijk zien we dat leerlingen weinig tot nooit worden betrokken bij het pestbeleid, en mede daardoor het bestaan ervan niet kennen. Terwijl leerlingen zelf als geen ander weten hoe ze online met elkaar omgaan. Die kennis is cruciaal’, aldus de LAKS-voorzitter, die op het openbare Minkema College in Woerden zit.

Haarlemse school boos om kwetsende memes

Het Schoter in Haarlem heeft aangifte gedaan van smaad en laster vanwege kwetsende memes van leraren. Memes zijn bewerkte foto’s met grappig bedoelde bijschriften.

De memes waren voor de schoolleiding onacceptabel en aanleiding om aangifte te doen. Media melden dat sommige leraren worden vergeleken met Adolf Hitler.

Het gaat de school niet alleen om het kwetsende karakter van de memes. Het Schoter wijst er ook op dat in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verboden is om zonder toestemming foto’s van personen te verspreiden.

Het Schoter heeft over deze kwestie een brief aan de ouders geschreven.