Regiobijeenkomsten koersplan 2025-2030 – PO/VO

In juni zijn er verspreid over het land bijeenkomsten waarop VOS/ABB-leden kunnen meedenken over het koersplan van de vereniging voor de periode 2025-2030. Als u lid bent van VOS/ABB, kunt u zich online aanmelden. Een goed koersplan beschrijft ambities en strategie....

Leden van VOS/ABB hebben dubbel gevoel over NPO – PO/VO

VOS/ABB kreeg de laatste tijd signalen dat er enige onrust is over de brief van het ministerie van OCW over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Daarom hebben wij een korte ledenpeiling gehouden onder schoolbestuurders en schoolleiders in het primair, voortgezet...