Leden van VOS/ABB hebben dubbel gevoel over NPO – PO/VO

VOS/ABB kreeg de laatste tijd signalen dat er enige onrust is over de brief van het ministerie van OCW over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Daarom hebben wij een korte ledenpeiling gehouden onder schoolbestuurders en schoolleiders in het primair, voortgezet...