Verrijkte schooldag in achterstandswijken – PO/VO

In het schooljaar 2022-2023 wordt onder de noemer School en omgeving gestart met 45 lokale coalities van gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties om de schooldag te verrijken. Deze coalities komen in achterstandswijken (‘stedelijke...