In het schooljaar 2022-2023 wordt onder de noemer School en omgeving gestart met 45 lokale coalities van gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties om de schooldag te verrijken. Deze coalities komen in achterstandswijken (‘stedelijke focusgebieden’). Dat staat in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Ook heeft onderwijsminister Dennis Wiersma er een brief over gestuurd aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil het verrijken van de school en de omgeving stimuleren en ondersteunen, te beginnen in wijken en op scholen waar de nood het hoogst is. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van armoedeproblematiek op wijkniveau en het risico op aanwezigheid van onderwijsachterstanden op schoolniveau.

Het idee is dat de lokale coalities van gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties voor huiswerkbegeleiding zorgen en ondersteuning bieden bij de sociale en mentale ontwikkeling van leerlingen. Ook zouden ze moeten focussen op sport en cultuur en loopbaanoriëntatie.

‘Met het oog op het belang van continuïteit en effectiviteit van de aanpak, is het de intentie deze inzet te continueren, ook na deze kabinetsperiode’, zo staat in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Lees meer…

Deel dit bericht: