Gratis boek ‘Leer ze lezen’ voor leraren basisonderwijs – PO

Het nieuwe boek Leer ze lezen is een gratis publicatie voor leraren in het basisonderwijs. Het bevat praktische inzichten uit internationaal onderzoek naar leesonderwijs. Dit boek is tot stand gekomen door financiële bijdragen van acht schoolbesturen: Stichting Fedra,...