VO-raad kritisch over beperking leerwegen vmbo

Het voorstel van de Onderwijsraad om de huidige vier leerwegen in het vmbo terug te brengen tot een opleiding ‘vakmanschap’ en opleiding mavo draagt bij aan de gewenste ontschotting, maar moet er niet toe leiden dat er een nieuwe knip ontstaat tussen beide leerwegen. Dat vindt de VO-raad.

Er zitten volgens de VO-raad zeker voordelen aan het vmbo zoals de Onderwijsraad dat voor zich ziet, maar de sectororganisatie benadrukt dat leerlingen zich soepel door het stelsel moeten kunnen begeven en vakken op verschillende niveaus kunnen volgen en afsluiten.

Hoewel het toevoegen van de beroepsgerichte component in de tl-leerweg en de versterking van loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) aansluit bij wensen uit het onderwijsveld, betwijfelt de VO-raad of de voorgestelde structuurwijziging echt bijdraagt aan de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het vmbo.