Waar werken leraren die niet het onderwijs in gaan? – PO/VO

Afgestudeerde pabo’ers die buiten het onderwijs gaan werken, doen dat vooral in de sectoren handel, vervoer, horeca en zakelijke dienstverlening. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op vragen over het inspectierapport De Staat van het...

Subsidie voor omscholing tot leraar – PO/VO

De Subsidieregeling Onderwijspersoneel Opleiding tot Leraar (SOOL) geldt nu niet meer alleen voor het primair onderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs. Het doel van deze regeling is om ervoor te zorgen dat meer onderwijsondersteunende personeelsleden de...

Lerarenbeurs voorziet duidelijk in behoefte – PO/VO

De meeste leraren die een Lerarenbeurs hebben ontvangen, zijn hier positief over. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW naar professionalisering van leraren. De opleidingen die met de Lerarenbeurs worden gevolgd, sluiten volgens de...