Wat vindt u van ons magazine Naar School? – PO/VO

Magazine Naar School is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Wat vindt u van het ledenmagazine van VOS/ABB? Staan daarin verhalen die u aanspreken? Ontbreekt er informatie? Het is voor ons natuurlijk belangrijk dat ons magazine aansluit bij...