Loopbaanoriëntatie met focus op fulltime/parttime

Het vak Loopbaan- en Beroepenoriëntatie (LOB) in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zou meer aandacht kunnen hebben voor de mogelijkheden om fulltime of parttime te werken. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Werken aan de start.

In het rapport staat dat het lastig is om de voorkeuren voor deeltijdwerk van vrouwen en voltijdwerk van mannen te veranderen. ‘Deze voorkeuren blijken bovendien al op jonge leeftijd aanwezig te zijn bij vrouwen en mannen’, aldus het SCP.

Een aangrijpingspunt om jongeren hier meer bewust mee om te laten gaan, kan volgens het SCP in het onderwijs liggen. ‘Bij het vak Loopbaan- en Beroepenoriëntatie (LOB) in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (…) zou ook informatie kunnen worden gegeven over de arbeidsvoorwaarden in verschillende beroepen en sectoren, vooral over de mogelijkheden om in deeltijd of voltijd te werken (…).’

In deze lessen kunnen, zo stelt het SCP zich voor, ook de verwachtingen van jongeren over de toekomstige verdeling van arbeid en zorg met hun partner aan de orde komen. ‘Dat kan jongens ook stimuleren om na te denken over hun eventuele rol als vader’, zo staat in het rapport.

Lees meer…

‘Meer doen met loopbaanoriëntatie en -begeleiding’

Het voortgezet onderwijs moet meer inzetten op goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding om leerlingen voor te bereiden op selectieprocedures op de universiteiten. Het zou niet nodig mogen zijn dat leerlingen daarvoor dure stoomcursussen volgen, vindt minister Jet Bussemaker van OCW.

De PvdA-minister reageert op Kamervragen van haar partijgenoot Amma Asante. Die kwam met vragen naar aanleiding van het NOS-bericht dat universiteiten en studentenorganisaties zich zorgen maken over het feit dat steeds meer leerlingen prijzige stoomcursussen volgen om te kunnen uitblinken op selectiedagen van universiteiten.

Goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Bussemaker noemt het ‘zeer ongewenst wanneer kandidaat-studenten de noodzaak ervaren gebruik te moeten maken van dergelijke commerciële stoomcursussen’. De juiste voorbereiding op een selectieprocedure is volgens haar de verantwoordelijkheid van de school in de vorm van goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Lees meer…