Segregatie bespreken in lokale educatieve agenda’s

De lokale educatieve agenda’s bieden voldoende ruimte om segregatie in het onderwijs met schoolbesturen te bespreken. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Dekker had vorig jaar december tijdens de begrotingsbehandeling de Tweede Kamer beloofd na te gaan wat de mogelijkheden zijn om op lokaal niveau segregatie in het onderwijs te bestrijden. Overleg met wethouders van de zogenoemde G37 – de grootste 37 gemeenten in Nederland – laat volgens hem zien dat de lokale educatieve agenda’s voldoende ruimte bieden om segregatie met schoolbesturen te bespreken en om maatwerkoplossingen te kiezen. Voorbeelden daarvan zijn het invoeren van één aanmeldmoment, ouderinitiatieven en het buurtschoolprincipe.

Dekker benadrukt in zijn schrijven aan de Tweede Kamer dat het inzetten op de kwaliteit van het onderwijs het belangrijkste is om segregatie tegen te gaan. ‘In mijn visie moet iedere school ongeacht de samenstelling de best mogelijke kwaliteit bieden’, aldus de staatssecretaris. Hij wijst erop dat scholen met achterstandsleerlingen daartoe extra middelen uit de gewichtenregeling krijgen en dat ook voor- en vroegschoolse educatie ertoe bijdraagt om (taal)achterstand van leerlingen te verminderen en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.