Verbod op loden waterleidingen in scholen – PO

Er komt een verbod op loden waterleidingen in onder andere schoolgebouwen. Daarmee volgt het kabinet een advies van de Gezondheidsraad op. Het kabinet wijst op grond van de herziene Europese Drinkwaterrichtlijn ‘kindlocaties’ aan als ‘prioritaire...