Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd – PO/VO

De ministeries van OCW en VWS hebben een factsheet gepubliceerd om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen.De factsheet vermeldt duidelijk dat het bieden van medische zorg aan leerlingen geen onderdeel is van het onderwijsproces. Het...