Op alle pabo’s weer structureel muziekonderwijs

Alle 42 pabo’s in Nederland geven weer structureel muziekonderwijs. Dat melden de Stichting Méér Muziek in de Klas, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW.

Uit onderzoek blijkt dat maar weinig leerkrachten zich zelfverzekerd genoeg voelen om muziekonderwijs te geven. Dat komt door te weinig aandacht voor muziek op de pabo’s en stagescholen.

Méér Muziek in de Klas ontwierp daarom met het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s. Het Fonds voor Cultuurparticipatie voerde de regeling uit. Voorwaarde om in aanmerking te komen, was samenwerking met een conservatorium en een school uit de eigen regio.

Directeur Jantien Westerveld van Méér Muziek in de Klas: ‘Met 100% deelname bereiken we dat alle leerkrachten van de toekomst weer goed muziekonderwijs kunnen geven. Een essentiële stap in het bereiken van ons doel: structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland.’

Veel scholen willen meer muziek in de klas

Er is zoveel belangstelling voor het project Méér Muziek in de Klas, dat het geld dat hiervoor was gereserveerd voor 2017 naar voren wordt gehaald.

Het project Méér Muziek in de Klas volgt op stelselmatige bezuinigingen die het muziekonderwijs in en buiten de basisscholen de nek hebben omgedraaid. Minister Jet Bussemaker van OCW wil het nieuw leven inblazen.

In de eerste ronde van de subsidieregeling heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie 728 aanvragen van basisscholen ontvangen. Zij willen vanaf volgend jaar meer en beter muziekonderwijs aanbieden.

Budget voor muziek

Om aan de vraag tegemoet te komen, heeft Bussemaker besloten dat alle aanvragen dit jaar behandeld en beoordeeld kunnen worden. Het gereserveerde budget van de derde subsidieronde in 2017 wordt nu al beschikbaar gesteld.

Lees meer…