Plaatsingswijzers met alleen enkelvoudig advies verboden

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW komt met een verbod op plaatsingswijzers met uitsluitend enkelvoudige schooladviezen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderzoek naar plaatsingswijzers laat volgens Dekker zien dat scholen lang niet altijd het belang van de leerling voorop stellen. ‘Zo wordt onder meer gesteld dat het voor scholen moeilijker wordt om de druk van ouders (om het advies op te hogen) te weerstaan als een meervoudig advies ook tot de mogelijkheden behoort. Een andere reden om een enkelvoudig advies te willen verplichten is dat het voor het voortgezet onderwijs makkelijker is om leerlingen met een dergelijk advies te plaatsen’, zo staat in de brief van de staatssecretaris.

Plaatsingswijzers moeten helder zijn

Hij signaleert ook dat scholen op een volgens hem ongewenste manier creatief omgaan met het meervoudige schooladvies. ‘Men kiest dan bijvoorbeeld voor een meervoudig plaatsingsadvies in plaats van voor een meervoudig schooladvies. Een plaatsingsadvies heeft echter geen juridische status. Een VO-school kan zelf bepalen of zij met dit aanvullende advies rekening houdt bij de toelating en plaatsing van de leerling. Dit zorgt voor onduidelijkheid, in het bijzonder voor desbetreffende leerlingen en hun ouders.’

De bevindingen zijn voor Dekker aanleiding om in het najaar met een voorstel te komen dat regelt dat het niet langer is toegestaan om in plaatsingswijzers op te nemen dat basisscholen uitsluitend enkelvoudige schooladviezen mogen geven.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

AVS geschokt na peiling over schooladviezen

Op 30 procent van de basisscholen krijgen groep 8-leerlingen uitsluitend enkelvoudige schooladviezen. Dat meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op basis van een eigen peiling onder 510 basisscholen.

Ruim de helft van de scholen die uitsluitend enkelvoudige schooladviezen geven, doet dat volgens de AVS op verzoek van het voortgezet onderwijs en bijna een vijfde op basis van een plaatsingswijzer.

AVS-voorzitter Petra van Haren noemt de uitkomst van de peiling schokkend, omdat die volgens haar aantoont dat een deel van de basisscholen niet de vrijheid heeft om meervoudige schooladviezen te geven als zij dit wenselijk vinden.

Lees meer…