Staatssecretaris Sander Dekker van OCW komt met een verbod op plaatsingswijzers met uitsluitend enkelvoudige schooladviezen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderzoek naar plaatsingswijzers laat volgens Dekker zien dat scholen lang niet altijd het belang van de leerling voorop stellen. ‘Zo wordt onder meer gesteld dat het voor scholen moeilijker wordt om de druk van ouders (om het advies op te hogen) te weerstaan als een meervoudig advies ook tot de mogelijkheden behoort. Een andere reden om een enkelvoudig advies te willen verplichten is dat het voor het voortgezet onderwijs makkelijker is om leerlingen met een dergelijk advies te plaatsen’, zo staat in de brief van de staatssecretaris.

Plaatsingswijzers moeten helder zijn

Hij signaleert ook dat scholen op een volgens hem ongewenste manier creatief omgaan met het meervoudige schooladvies. ‘Men kiest dan bijvoorbeeld voor een meervoudig plaatsingsadvies in plaats van voor een meervoudig schooladvies. Een plaatsingsadvies heeft echter geen juridische status. Een VO-school kan zelf bepalen of zij met dit aanvullende advies rekening houdt bij de toelating en plaatsing van de leerling. Dit zorgt voor onduidelijkheid, in het bijzonder voor desbetreffende leerlingen en hun ouders.’

De bevindingen zijn voor Dekker aanleiding om in het najaar met een voorstel te komen dat regelt dat het niet langer is toegestaan om in plaatsingswijzers op te nemen dat basisscholen uitsluitend enkelvoudige schooladviezen mogen geven.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: