Handreiking overplaatsingsbeleid – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een nieuwe handreiking over overplaatsingsbeleid gepubliceerd. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u deze handreiking downloaden. De handreiking biedt kaders en handvatten om mobiliteit in goede banen te leiden en helder...

Meer mobiliteit tussen primair en voortgezet onderwijs

De mobiliteit van leraren tussen het primair en voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat blijkt uit het onderzoek Wat drijft de mobiele leraar? van het Arbeidsmarktplatform PO. Het aantal leraren dat de overstap maakte van het primair naar het...