Meer budget voor Erasmus+

Er komt meer geld voor het Europese subsidieprogramma Erasmus+. In totaal komt er in 2018 in Nederland 55,6 miljoen euro beschikbaar, waarvan in totaal 10,7 miljoen bestemd is voor het primair en voortgezet onderwijs. Dat meldt het Nuffic.

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen via het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport subsidie aanvragen voor mobiliteitsprojecten voor hun personeel en voor samenwerkingsprojecten.

De aanvraag wordt vanuit de school (of het schoolbestuur) ingediend. Individuele aanvragen van docenten zijn niet mogelijk. De aanvraag kan eens per jaar worden ingediend.

Voor projecten en activiteiten die starten op of na 1 juni 2018 ligt de deadline voor de aanvraag op 1 februari. De uiterste startdatum is 31 december 2018. Een project duurt minimaal 12 en maximaal 24 maanden.

Lees meer…

Medewerkers primair onderwijs tevreden met hun baan

Bijna 80 procent van de onderwijsondersteuners, leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs is tevreden tot heel tevreden met hun baan. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2016. De arbeidsmarkt in beeld.

De mensen die in het primair onderwijs werken, zijn het meest te spreken over de inhoud van hun werk, de samenwerking met collega’s en de mate van zelfstandigheid. Aspecten die minder goed scoren, zijn de beloning, loopbaanmogelijkheden en de hoeveelheid werk.

Weinig mobiliteit in primair onderwijs

Uit de analyse van het Arbeidsmarktplatform PO blijkt verder dat personeel in het primair onderwijs vaak lang in dezelfde functie op dezelfde school werkt. In de kleine en platte schoolorganisatie zijn de doorgroeimogelijkheden vaak beperkt.

Lees meer…

Landkaart laat bestuurlijke samenwerking zien

Welke schoolbesturen werken regionaal met elkaar samen om werkgelegenheid te behouden en mobiliteit te stimuleren? Dit is te zien op een landkaart die is gemaakt door het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs.

Op de landkaart zijn regionale transfercentra en andere samenwerkingsvormen te vinden.