Musea krijgen meer scholen over de vloer

Het aantal schoolbezoeken aan musea neemt toe. Dat blijkt uit de Museumcijfers 2016, een onderzoek van de Museumvereniging.

In 2016 ontving 93 procent van alle musea bezoek van basisscholen en 75 procent van scholen voor voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs waren er 1077 museumbezoeken, in het voortgezet onderwijs 927. Het totale aantal leerlingen dat in 2016 in schoolverband naar een museum ging, bedraagt 2 miljoen. Dat is bijna een derde van het totale jeugdbezoek tot en met 18 jaar.

Er zijn sterke verschillen per provincie als het gaat om het aandeel van schoolbezoeken in het totale aantal bezoeken van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. In Overijssel is dat aandeel met 90 procent het hoogst, in Flevoland met 6 procent het laagst.

Amsterdamse musea drukbezocht

Als wordt gekeken naar het aantal schoolbezoeken per 100 jeugdige inwoners, dan valt op dat Noord-Holland met 122 het hoogst scoort. Dat heeft te maken met het feit dat de grote Amsterdamse musea ook door leerlingen van buiten Noord-Holland veel worden bezocht.

De museumvereniging bracht ook de percentages in kaart van musea die specifieke educatieve programma’s aanbieden. Ruim de helft heeft een educatief programma voor basisschoolleerlingen vanaf groep 3, terwijl ruim één op de drie een dergelijk aanbod heeft voor kleuters, vmbo’ers en/of havo/vwo-leerlingen.

Lees meer…

Magazine Naar School! van VOS/ABB besteedt in de rubriek Excursietip altijd aandacht aan een museum. In het oktobernummer gaat het over de doe-tentoonstelling Ziezo Marokko van het Tropenmuseum Junior in Amsterdam.

 

Voorbeelden van samenwerking musea en scholen

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft het rapport van de Taskforce Museumeducatie 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit rapport staan 60 goede voorbeelden van samenwerking tussen musea en basisscholen.

In de brief die de minister hierover naar de Kamer heeft gestuurd, staat dat zij de aanbeveling van de Taskforce Museumeducatie aan de musea overneemt om bij hun educatieve programma’s te vertrekken vanuit de eisen van het curriculum en de wensen van de scholen.

Dit past volgens Bussemaker bij haar wens om de kwaliteit van cultuuronderwijs op scholen te versterken en te laten aansluiten bij verschillende leergebieden, zoals kunstzinnige oriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde, techniek en talen.

Download In Musea komt onderwijs tot leven.

Win met school Museumeducatie Prijs van 50.000 euro

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft een prijs van 50.000 euro ingesteld voor het beste voorbeeld van museumeducatie voor kinderen.

De Museumvereniging en de daaraan verbonden Taskforce Museumeducatie benadrukken dat musea en basisscholen door samenwerking een belangrijke bijdrage leveren aan de cognitieve, creatieve en sociale ontwikkeling van kinderen.

De nieuwe tweejaarlijkse prijs wordt dit jaar voor de eerste keer uitgereikt. Dat gebeurt in oktober in Amsterdam tijdens de internationale conferentie Hands On! Children in Museums.

Lees meer…