Op alle pabo’s weer structureel muziekonderwijs

Alle 42 pabo’s in Nederland geven weer structureel muziekonderwijs. Dat melden de Stichting Méér Muziek in de Klas, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW.

Uit onderzoek blijkt dat maar weinig leerkrachten zich zelfverzekerd genoeg voelen om muziekonderwijs te geven. Dat komt door te weinig aandacht voor muziek op de pabo’s en stagescholen.

Méér Muziek in de Klas ontwierp daarom met het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s. Het Fonds voor Cultuurparticipatie voerde de regeling uit. Voorwaarde om in aanmerking te komen, was samenwerking met een conservatorium en een school uit de eigen regio.

Directeur Jantien Westerveld van Méér Muziek in de Klas: ‘Met 100% deelname bereiken we dat alle leerkrachten van de toekomst weer goed muziekonderwijs kunnen geven. Een essentiële stap in het bereiken van ons doel: structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland.’

Muziekonderwijs voor alle kinderen op basisschool

De Tweede Kamer steunt unaniem een motie over muziekonderwijs voor alle kinderen op de basisschool.

De motie was van D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp en haar collega Lodewijk Asscher van de PvdA. Zij vinden dat ieder kind de kans moet krijgen om zijn of haar passies en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij leggen ze de nadruk op muziekonderwijs en dans.

De Tweede Kamer is het met Bergkamp en Asscher eens dat het beleid van het vorige kabinet moet worden voortgezet om ervoor te zorgen dat in 2020 op alle basisscholen muziekonderwijs vanzelfsprekend is.

Nieuwe subsidieronde Impuls muziekonderwijs

Scholen die zich willen inzetten voor meer en beter muziekonderwijs, kunnen daar weer subsidie voor aanvragen.

Er is voor de huidige aanvraagronde van Impuls muziekonderwijs in totaal 5 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen circa 300 subsidieaanvragen worden gehonoreerd, meldt het Fonds voor Cultuurparticipatie.

U kunt de subsidie online aanvragen.

Na afbraak volgt nieuwe investering cultuuronderwijs

Het cultuuronderwijs op de basisschool en in het vmbo wordt verder uitgebreid. Dat melden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Er komt onder andere extra geld om de deskundigheid op cultuurgebied van de leerkrachten te vergroten. Er komt 4 miljoen euro beschikbaar voor scholing tot cultuurbegeleider en 5 miljoen euro voor pabo’s en conservatoria om de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van cultuuronderwijs te bevorderen.

De brief van Bussemaker en Dekker hoort bij de Monitor Cultuuronderwijs in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2015-2016.

De investeringen van het kabinet volgen op een jarenlange afbraak van het cultuuronderwijs.

Grote muziekwedstrijd voor basisscholen

Enkele bekende Nederlanders hebben in tv- programma De Wereld Draait Door  basisscholen opgeroepen mee te doen aan de grootste muziekwedstrijd van Nederland. Het hele programma was woensdagavond gewijd aan het belang van muziekonderwijs.

Mensen als Joop van den Ende  en hoogleraar Erik Scherder zetten zich hiervoor in als ambassadeurs van het project Méér Muziek in de Klas. Doel is om structureel muziekonderwijs te realiseren op alle Nederlandse basisscholen. Onder het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, riepen Van den Ende en Scherder scholen op hun hoogste groepen in te schrijven voor een muziekwedstrijd die te volgen is op internet en in twaalf speciale uitzendingen van de BZT Show bij NPO Zapp op 3. Koningin Máxima doet als erevoorzitter van het platform van ambassadeurs Méér Muziek in de Klas, samen met de presentatoren Jetske van den Elsen en Pepijn Gunneweg, ook een oproep tot inschrijving via een speciale videoboodschap.

Optreden voor de koningin
De ambassadeurs dagen de klassen uit een met elkaar gemaakt muziekstuk in te zenden via de site www.meermuziekindeklas.nl. Dat kan in verschillende categorieën, waaronder huis-tuin-en-keuken-percussie, pop, orkest, rap, zingen of bodypercussie. Ruim honderd klassen worden op basis van hun inzending uitgenodigd  voor de audities in juni. Dertig klassen mogen daarna door naar de volgende ronde: een van de speciale uitzendingen van het populaire Zapp programma De BZT Show (NPO3/KRO-NCRV), gepresenteerd door Pepijn en Jetske. Kinderen thuis en een deskundige jury selecteren  de finalisten die deel uit gaan maken van de BZTband XXl. Klassen die doorgaan worden gekoppeld aan hun eigen bekende muzikale superheld. De klassen die de finale bereiken, vertolken tijdens een galafeest in theater Carré een speciaal voor deze wedstrijd gemaakte compositie van Henny Vrienten. Koningin Máxima is daarbij eregast en de NPO zendt dit gala uit in december.

Schoolprestaties verbeteren door muziek
Achtergrond van dit project is dat muziek maken niet alleen leuk, maar ook belangrijk is. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein en de motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de schoolprestaties van de kinderen verbeteren door muziekonderwijs.
Méér Muziek in de Klas is een initiatief van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas dat hiervoor nauw samenwerkt met de verschillende partners: de VandenEnde Foundation, de NPO, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en de PO-Raad. Minister Bussemaker (OC&W) stelt 25 miljoen beschikbaar om de komende jaren structureel muziekonderwijs te realiseren, waarvan 20 miljoen via de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs beschikbaar is voor scholen. De VandenEnde Foundation helpt onder meer bij het werven van andere private financiers en fondsen.

Bekijk hier de uitzending van DWDD.

 

BN’ers vertellen over belang van muziekonderwijs

In de campagne Tijd voor Muziek van Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam vertellen prominente Nederlanders in korte videoportretten over het belang van muziekonderwijs.

De campagne gaat vooraf aan de introductie van de digitale muziekmethode Kazoo voor het basisonderwijs. Deze methode wordt mede door Het Koninklijk Concertgebouw ontwikkeld.

De BN’ers die over het belang van muziekonderwijs vertellen, zijn onder anderen prof. Erik Scherder, Jaap van Zweden en DJ Hardwell.

Na muzikale afbraak volgt kleine wederopbouw

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft donderdag op basisschool De Vlieger in Den Haag het startsein gegeven voor de regeling muziekonderwijs. 

Terwijl het muziekonderwijs jarenlang stelselmatig is afgebroken, noemde Bussemaker het in haar toespraak bij de aftrap van de regeling ‘geweldig dat we ons sámen hard maken voor meer en beter muziekonderwijs op basisscholen’.

Ze zei dat in de afgelopen jaren de nadruk in het onderwijs te veel op rekenen en taal heeft gelegen en dat cultuur- en muziekonderwijs ‘naar de achtergrond’ is verdwenen. Wat daarbij ook een rol speelt, is dat veel gemeenten onder druk van de bezuinigingen door de rijksoverheid hun muziekscholen hebben moeten sluiten.

25 miljoen
De regeling muziekonderwijs houdt in dat er 25 miljoen euro wordt geïnvesteerd ‘in meer en beter muziekonderwijs op basisscholen, voor álle kinderen in het hele land’, zoals Bussemaker het uitdrukte. In het najaar kunnen alle Nederlandse basisscholen zich inschrijven om met dat geld hun docenten te trainen in muziekonderwijs.

Na fnuikende bezuinigingen investering in muziekonderwijs

Het Rijk investeert tot 2020 een bedrag van 25 miljoen in muziekonderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit bedrag moet worden verdubbeld door private partijen, zo staat in de Kamerbrief Impuls cultuuronderwijs.

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft met mediamagnaat Joop van den Ende en het Oranje Fonds afgesproken dat ze gaan samenwerken om het muziekonderwijs op de basisscholen een impuls te geven. Dat doen ze via het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Er komt een regeling bij het fonds, die openstaat voor alle scholen die hun deskundigheid willen vergroten en voor alle muziekvormen. Scholen kunnen samenwerken met alle partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia (voor zover die nog niet zijn wegbezuinigd).