Gratis lesmateriaal mediawijsheid

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen nog steeds gratis lesmateriaal voor mediawijsheid aanvragen bij het Nationaal Media Paspoort. Sinds het begin van dit schooljaar hebben al 2500 scholen dit gedaan.Het gaat om lessen die zijn ontwikkeld door de...