Onderwijsraad: Maak van NPO duurzaam verbeterprogramma – PO/VO

De Onderwijsraad geeft in een brief aan de informateur aan hoe in het komende regeerakkoord duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs gestalte kunnen krijgen. De raad gaat onder meer in op het Nationaal Programma Onderwijs, dat is gericht op herstel van...