De Onderwijsraad geeft in een brief aan de informateur aan hoe in het komende regeerakkoord duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs gestalte kunnen krijgen. De raad gaat onder meer in op het Nationaal Programma Onderwijs, dat is gericht op herstel van achterstanden die het gevolg zijn van de coronacrisis.

De raad constateert dat vrijwel alle politieke partijen in goed onderwijs willen investeren. Daar is de raad blij mee, ‘want nú investeren in duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs levert op langere termijn brede welvaart op in de zin van talentontwikkeling, arbeidsmarktpotentieel, economische waarde, gezondheid, welzijn en sociale cohesie.’

Het is volgens de raad vooral van belang dat de basis op orde wordt gebracht, onder meer door de bekostiging toereikend te maken. Ook pleit de Onderwijsraad ervoor om problemen die het gevolg zijn van de coronacrisis niet geïsoleerd aan te pakken, maar in samenhang met de structurele onderwijsvraagstukken en -problemen die al eerder speelden en nu zijn verscherpt.

De raad geeft daarom het advies het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) als herstelprogramma voor de korte termijn via het regeerakkoord uit te breiden naar een duurzaam verbeter- en ontwikkelprogramma.

Lees meer…

Deel dit bericht: