Nationale Onderwijsprijs naar Utrecht en Sneek

De Nationale Onderwijsprijs is dit keer gewonnen door drie samenwerkende scholen in Utrecht en door een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Sneek.

De Utrechtse scholen die de Onderwijsprijs in de categorie ‘basisonderwijs’ hebben gewonnen, zijn de openbare basisscholen De Klimroos en Apollo 11 en de eveneens openbare MAVO TIEN. Deze scholen werken met elkaar samen om kinderen extra goed voor te bereiden op hun toekomst. Leerlingen van de drie scholen werken binnen zes grote projecten gezamenlijk aan de ontwikkeling van 21st century skills.

De Piet Bakkerschool in Sneek kreeg de prijs in de categorie ‘voortgezet onderwijs’, omdat deze christelijke school voor zeer moeilijk lerende en meervoudig beperkte leerlingen leren en werken centraal stelt. In kleine groepjes zijn de leerlingen drie dagen in de week aan het leren en werken in een supermarkt, transportbedrijf, dorpshuis, bouwbedrijf en drukkerij.

Lees meer…

Openbare basisschool Tricht wint Nationale Onderwijsprijs

Openbare basisschool Op ’t Hof in Tricht heeft de Nationale Onderwijsprijs in de categorie primair onderwijs gewonnen. In de categorie voortgezet onderwijs ging de prijs naar het Rotterdamse Vakcollege De Hef.

De prijzen zijn woensdag uitgereikt in de Rotterdamse Schouwburg. Alle winnaars van de provinciale onderwijsprijzen gaven daar een korte presentatie over hun project.

Obs Op ’t Hof won met de schooldoorbrekende digitale plusklas ‘Klas in the Cloud’. Het bijzondere hiervan is dat leerlingen van verschillende (kleine) scholen samenwerken aan uitdagende projecten door allemaal op een vast moment in te loggen op de elektronische leeromgeving. Het project wordt gezien als het passende antwoord op krimp.

Het Rotterdamse Vakcollege De Hef koppelt voor het project ‘Mentoren op zuid’ vmbo-leerlingen aan studenten van de Hogeschool Rotterdam.

De tweejaarlijkse Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP) in samenwerking met onder andere het ministerie van OCW, de provincies, Cito en de Stichting Nationale Onderwijsweek.

In het februarinummer van magazine van VOS/ABB en Vereniging Openbaar Onderwijs stond een artikel over het winnende project van obs Op ’t Hof. Lees het artikel Digitale plusklas: passend antwoord op krimp.

Het aprilnummer van magazine School! gaat uitgebreid in op de diverse projecten die waren ingezonden voor de Nationale Onderwijs. U kunt het artikel Prijzen voor inspirerende projecten nu alvast online lezen.

Het aprilnummer van magazine School! ligt volgende week bij de abonnees in de bus.