Handreiking noodopvang tijdens coronalockdown – PO

De PO-Raad heeft in afstemming met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van OCW de handreiking Samenwerking KO-PO in de organisatie van de noodopvang op scholen opgesteld. In de handreiking wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd voor...

Oproep aan ouders om coronanoodopvang te ontlasten – PO

Schoolleidersvakbond AVS roept ouders op om hun kind(eren) alleen nog maar naar de noodopvang te brengen als het echt niet anders kan. De PO-Raad ziet dat de verwachtingen rond de noodopvang tijdens de coronalockdown ‘onrealistisch’ zijn. Dat meldt de NOS....