‘Toegang onderwijs voor nieuwkomers ondermaats’ – PO/VO

Voor kinderen en jongeren die verblijven op (crisis)noodopvanglocaties voldoet de toegang tot onderwijs nog steeds niet aan minimale kwaliteitsnormen. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. Een groot deel van deze kinderen krijgt geen onderwijs. Van een deel van de...

Handreiking noodopvang tijdens coronalockdown – PO

De PO-Raad heeft in afstemming met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van OCW de handreiking Samenwerking KO-PO in de organisatie van de noodopvang op scholen opgesteld. In de handreiking wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd voor...

Oproep aan ouders om coronanoodopvang te ontlasten – PO

Schoolleidersvakbond AVS roept ouders op om hun kind(eren) alleen nog maar naar de noodopvang te brengen als het echt niet anders kan. De PO-Raad ziet dat de verwachtingen rond de noodopvang tijdens de coronalockdown ‘onrealistisch’ zijn. Dat meldt de NOS....