NPO-geld stopt, kinderen vaker thuis – PO

Nu scholen geen NPO-geld meer krijgen om corona-achterstanden in te lopen, komen ze in de knel met hun begroting. Tekorten worden duidelijk merkbaar: ouders moeten er bijvoorbeeld rekening mee houden dat hun kind vaker thuiszit. Dat meldt Het Parool. De lokale...

Gevolgen coronacrisis worden kleiner – PO/VO

Negatieve gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs zijn er nog steeds, maar ze worden wel kleiner. Dat blijkt uit de vijfde voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In de rapportage staat dat leerlingen op de basisschool weer net zo snel...

Hogere reserves door NPO en lerarentekort – PO/VO

In 2022 bedroeg het totaalbedrag aan (mogelijk) bovenmatige reserves in het primair en voortgezet onderwijs € 1,62 miljard. Het positieve financiële resultaat kwam uit op € 588 miljoen. Dat meldt het ministerie van OCW. De reserves en het positieve resultaat zijn...

‘Structureel geld nodig voor goede zorgstructuur’ – PO/VO

Door het incidentele karakter van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) moeten succesvolle projecten op het gebied van zorg voor kwetsbare leerlingen en kansengelijkheid mogelijk worden stopgezet. Daarvoor waarschuwt het Platform Perspectief Jongeren (PPJ). Het...