PO-Raad: ‘Stop met subsidieconfetti’ – PO

Voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad benadrukt tegenover 1Vandaag dat schoolbesturen niet op basis van losse subsidies vaste contracten kunnen aangaan met personeelsleden. Weima beseft dat er veel geld naar onderwijs gaat, maar een groot deel van dat geld bestaat...

Doorstroom weer op niveau van voor corona – PO/VO

De doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs is weer vergelijkbaar met de situatie van voor de coronapandemie. Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Uit eerdere voortgangsrapportages kwam naar voren...

Arbeidsmarkttoelage in ongewijzigde vorm verlengd – PO/VO

De arbeidsmarkttoelage uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) blijft nog tot 1 januari 2024 in ongewijzigde vorm van kracht. Wel geldt voor het primair onderwijs dat de € 35 miljoen voor het dichten van de loonkloof niet voor deze toelage kan worden gebruikt. Het...

Positief financieel resultaat door NPO-geld – PO/VO

Het primair en voortgezet onderwijs hadden in 2021 bij elkaar een positief financieel resultaat van 1,28 miljard euro. Dit positieve resultaat is een gevolg van de miljarden uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), zo melden de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf...

Wisselend herstel leerprestaties na corona – PO/VO

Het gaat nog niet op alle vlakken goed met het herstel van de leerprestaties na de coronacrisis. Begrijpend lezen in het primair onderwijs is wel weer bijna op niveau en bij Engels in het voortgezet onderwijs zijn zelfs betere prestaties te zien dan voor de...