Door het incidentele karakter van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) moeten succesvolle projecten op het gebied van zorg voor kwetsbare leerlingen en kansengelijkheid mogelijk worden stopgezet. Daarvoor waarschuwt het Platform Perspectief Jongeren (PPJ).

Het platform ziet dat gemeenten tijdelijke NPO-subsidies, die beschikbaar kwamen om negatieve effecten van de coronapandemie tegen te gaan, hebben ingezet om er goede dingen voor te doen, bijvoorbeeld voor het psychisch welzijn van jongeren en de bevordering van kansengelijkheid. De vrees is echter dat succesvolle interventies moeten stoppen als het NPO-geld op is. Het PPJ wil daarom dat de tijdelijke subsidies worden omgezet in structurele bekostiging, omdat psychisch welzijn en kansengelijkheid een structurele aanpak vereisen.

Uit gesprekken die het PPJ met verschillende wethouders heeft gevoerd, komt volgens het platform naar voren dat er behoefte is aan ‘structurele investeringen in een onderwijszorgstructuur waarin onderwijs en zorg samen een vangnet kunnen bieden aan kwetsbare jongeren’, zo staat in dit advies aan het kabinet.

Deel dit bericht: