NT2-handreiking voor docenten praktijkonderwijs – VO

Voor het praktijkonderwijs is een handreiking gemaakt over de begeleiding van leerlingen voor wie Nederlands hun tweede taal is. De handreiking O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs! is in opdracht van LOWAN-vo geschreven door het kennisinstituut voor...