Voor het praktijkonderwijs is een handreiking gemaakt over de begeleiding van leerlingen voor wie Nederlands hun tweede taal is.

De handreiking O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs! is in opdracht van LOWAN-vo geschreven door het kennisinstituut voor taalontwikkeling ITTA. De publicatie biedt docenten, ondersteuners en stagebegeleiders van NT2-leerlingen inzichten, tips en voorbeelden op het gebied van NT2-ondersteuning in het praktijkonderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: