Veruit meeste leraren hebben vast contract – PO/VO

In het primair onderwijs hebben bijna negen op de tien mensen een vast contract. In het voortgezet onderwijs zijn dat er bijna acht op de tien. Dat blijkt cijfers van DUO. Het aandeel personeelsleden in het funderend onderwijs met een vast contract is de afgelopen...