In het primair onderwijs hebben bijna negen op de tien mensen een vast contract. In het voortgezet onderwijs zijn dat er bijna acht op de tien. Dat blijkt cijfers van DUO.

Het aandeel personeelsleden in het funderend onderwijs met een vast contract is de afgelopen jaren (licht) afgenomen. In 2020 zat het primair onderwijs op 88,9%, terwijl dat in 2022 88,1% was. In het voortgezet onderwijs is sprake van een afname van 81,5% tot 77,9%.

In het wetsvoorstel voor strategisch personeelsbeleid staat dat het primair en voortgezet onderwijs minimaal 80% van de personeelsleden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet hebben. Het primair onderwijs zit dus boven die norm, terwijl het voortgezet onderwijs er niet meer aan voldoet.

Deel dit bericht: