Onderwijsatlas toont ontwikkelingen arbeidsmarkt

De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs toont aan de hand van grafieken en kengetallen een beeld van recente en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

In de atlas komen allerlei thema’s aan bod, zoals dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement van lerarenopleidingen en werktevredenheid.  Kaartjes laten regionale verschillen zien.

De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs is een initiatief van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion en volgt op de Onderwijsatlas primair onderwijs van het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees meer…

Atlas brengt arbeidsmarkt primair onderwijs in kaart

Deze week krijgen schoolbesturen de Onderwijsatlas primair onderwijs door de bus. Er staan geografische kaarten, grafieken en kengetallen in die een beeld geven van recente en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen.

Met dit initiatief wil het Arbeidsmarktplatform PO schoolbesturen en schoolleiders ondersteunen in het tijdig en waar mogelijk samen inspelen op arbeidsmarktvraagstukken.

Voorzitter Ton Groot Zwaaftink van het Arbeidsmarktplatform PO: ‘Omdat de arbeidsmarkt een regionaal karakter heeft, bevat de atlas veel regionale gegevens. Zoals over de leerlingenkrimp, de leeftijdsopbouw en de man/vrouw-verhouding.’

In de atlas komt onder andere naar voren dat veel noordelijke, oostelijke en zuidelijke gemeenten te maken hebben met een sterke leerlingenkrimp, in tegenstelling tot de vier grote steden en hun omliggende gemeenten.

De atlas gaat ook in op de leeftijdsopbouw van het onderwijspersoneel. De gemiddelde leeftijd van leraren is 43,5 jaar. Mannelijke leraren zijn gemiddeld ouder dan hun vrouwelijke collega’s.

Lees meer…