Deze week krijgen schoolbesturen de Onderwijsatlas primair onderwijs door de bus. Er staan geografische kaarten, grafieken en kengetallen in die een beeld geven van recente en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen.

Met dit initiatief wil het Arbeidsmarktplatform PO schoolbesturen en schoolleiders ondersteunen in het tijdig en waar mogelijk samen inspelen op arbeidsmarktvraagstukken.

Voorzitter Ton Groot Zwaaftink van het Arbeidsmarktplatform PO: ‘Omdat de arbeidsmarkt een regionaal karakter heeft, bevat de atlas veel regionale gegevens. Zoals over de leerlingenkrimp, de leeftijdsopbouw en de man/vrouw-verhouding.’

In de atlas komt onder andere naar voren dat veel noordelijke, oostelijke en zuidelijke gemeenten te maken hebben met een sterke leerlingenkrimp, in tegenstelling tot de vier grote steden en hun omliggende gemeenten.

De atlas gaat ook in op de leeftijdsopbouw van het onderwijspersoneel. De gemiddelde leeftijd van leraren is 43,5 jaar. Mannelijke leraren zijn gemiddeld ouder dan hun vrouwelijke collega’s.

Lees meer…