Katern Decentraal georganiseerd overleg (DGO) – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een katern samengesteld over decentraal georganiseerd overleg (DGO). Leden van VOS/ABB kunnen het katern downloaden.Schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht om in een aantal gevallen overeenstemming te...

Katern Algemene wet bestuursrecht – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een katern samengesteld over de Algemene wet bestuursrecht (Awb).De Awb raakt onder andere besturen van openbare scholen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Op grond van deze wet zijn bezwaar en beroep mogelijk...

Nieuw katern: samenwerkingsverbanden passend onderwijs – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een nieuw katern samengesteld over samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.Het katern bevat uitgebreide informatie over alles waar samenwerkingsverbanden mee te maken hebben. Zo gaat het over het ondersteuningsplan, de...

Bijeenkomst over dossiervorming en AVG – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB organiseren een digitale bijeenkomst over dossiervorming in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Let op: het maximumaantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. U kunt zich er niet meer voor...