Bijeenkomst arbeidsongeschikte werknemer – PO/VO

Op 10 oktober is bij ons in Woerden een bijeenkomst over de arbeidsongeschikte werknemer in het primair en voortgezet onderwijs. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door mr. Cécile van der Goot-Koenig van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Als uw...

Bijeenkomst arbeidsongeschikte werknemer – PO/VO (VOL!)

Op 13 april is bij ons in Woerden een bijeenkomst over de arbeidsongeschikte werknemer in het primair en voortgezet onderwijs. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door mr. Cécile van der Goot-Koenig van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Let op: het maximumaantal...

Extra online bijeenkomst bestuurders-cao – PO/VO

Vanwege grote belangstelling is er op 17 februari een extra online bijeenkomst over de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs. Ook deze extra bijeenkomst wordt georganiseerd door José van Snek van de Onderwijsjuristen en HRM-expert Ivo Israel. De doelgroep bestaat uit...

Vraag over btw? Via ons krijgt u antwoord! – PO/VO

VOS/ABB werkt samen met bureau Visser & Visser voor de beantwoording van al uw vragen over btw. U kunt uw btw-vragen mailen naar de Onderwijsjuristen van VOS/ABB via onderwijsjuristen@vosabb.nl. Schoolbesturen, samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en...

Online bijeenkomst over leerlingdossier – PO/VO

Op 25 mei is er een online bijeenkomst over het leerlingdossier. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door mr. Cécile van der Goot-Koenig van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan deze online bijeenkomst deelnemen....