Bijeenkomsten kennisnetwerken HRM – PO/VO

Wij organiseren dit jaar drie reeksen bijeenkomsten voor onze kennisnetwerken HRM. Elke reeks heeft een eigen thema. In juni gaan we het hebben over de vorming van onderwijsregio’s. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. De eerste reeks bijeenkomsten in...

Kennisnetwerken HRM over belangrijke rol OOP’ers – PO/VO

Op de bijeenkomsten deze maand van onze kennisnetwerken HRM gaat het onder andere over de belangrijke rol van het onderwijsondersteunend personeel (OOP’ers), de personeelstekorten en regiovorming. Onderwijsassistenten, beleidsmedewerkers, roostermakers,...

Nieuwe voorbeeldfuncties OOP – VO

De sociale partners hebben nieuwe voorbeeldfuncties gepubliceerd voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voortgezet onderwijs. Schoolbesturen kunnen de voorbeeldfuncties gebruiken als zij de functies voor het OOP willen actualiseren. De VO-raad en de...

Inspirerende loopbaanverhalen OOP’ers – PO

Het Arbeidsmarktplatform PO is op zoek naar inspirerende praktijkverhalen van onderwijsassistenten en lerarenondersteuners. Door verhalen in beeld te brengen, wil het Arbeidsmarktplatform schoolbestuurders, schoolleiders en adviseurs HRM inspireren en stimuleren om de...

Langer de tijd voor herwaarderen OOP- en directiefuncties – PO

De sociale partners hebben met elkaar afgesproken dat het actualiseren en herwaarderen van OOP- en directiefuncties langer mag duren nu we te maken hebben met de coronacrisis. Dat melden de sociale partners. Het actualiseren en herwaarderen van ondersteunde functies...