Slob gaat niet over positie onderwijsondersteuners

De sociale partners gaan over de positie van onderwijsondersteuners en niet de minister. Dat benadrukt Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kamer had onderwijsminister Slob om een reactie gevraagd naar aanleiding van een brief die was binnengekomen over de positie van onderwijsondersteuners in met name het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De minister wijst erop dat niet hij, maar de sociale partners (PO-Raad en vakbonden) hierover gaan. Hij geeft ook aan dat onderwijsondersteuners die ontevreden zijn over hun positie, hierover kunnen aankloppen bij hun schoolbestuur.

Lees meer…

Cao-partners kozen voor verschil in salarisverhoging

Het maken van cao-afspraken is een zaak van de sociale partners, zonder dat de overheid daarbij betrokken is. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen over het feit dat onderwijsondersteunend personeel in het primair onderwijs minder salarisverhoging krijgt dan leraren.

PvdA-Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul wilde van de minister weten hoe hij aankijkt tegen het feit dat leerkrachten in het basisonderwijs er gemiddeld 8,5 procent op vooruitgaan en een bonus krijgen van bijna een half maandsalaris, terwijl onderwijsondersteunend personeel er maar 2,5 procent bij krijgt.

In zijn reactie benadrukt de minister op dat niet de overheid, maar de sociale partners, in casu de PO-Raad en de vakbonden, verantwoordelijk zijn voor de afspraken in de nieuwe CAO PO. Ook merkt hij in dit kader op, dat de vakbonden niet alleen de belangen van leraren, maar ook die van andere personeelsleden, zoals conciërges en klassenassistenten, vertegenwoordigen.

Lees meer…

OCW-bericht over ruimere btw-vrijstelling onjuist!

Het ministerie van OCW heeft op verzoek van het ministerie van Financiën een bericht ingetrokken over een verruiming van de btw-vrijstelling voor de uitwisseling van onderwijsondersteunend personeel door samenwerkende onderwijsinstellingen. Dat heeft het ministerie Financiën aan VOS/ABB laten weten.

Een woordvoerder van Financiën heeft desgevraagd aan VOS/ABB gezegd dat de informatie die OCW had verspreid ongenuanceerd was en daardoor niet klopte. VOS/ABB maakte op basis van de informatie van OCW een nieuwsbericht, maar de inhoud daarvan klopt nu dus ook niet!

Hoewel de definitieve informatie nog door verschillende deskundigen moet worden gecheckt, benadrukt de woordvoerder van Financiën al wel dat er géén algemene btw-vrijstelling komt voor de uitwisseling van onderwijsondersteunend personeel, maar een vrijstelling op voorwaarden. Wat die voorwaarden precies inhouden, kan de woordvoerder nu nog niet bekendmaken.

Het ministerie van Financiën gaat ervan uit dat de juiste informatie, zodra die definitief is vastgesteld, binnenkort op de website van het ministerie van OCW zal verschijnen. Het ministerie van OCW is gevraagd dat in overleg met het ministerie van Financiën te doen, opdat er niet weer onjuiste informatie wordt verspreid.

Zodra de juiste informatie bekend is, zal VOS/ABB hierover berichten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Scholingsmogelijkheden vaak onbekend bij OOP

Onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voortgezet onderwijs is vaak niet op de hoogte van scholingsmogelijkheden. Dat meldt het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

Uit een arbeidsmarktanalyse die in opdracht van Voion is uitgevoerd, blijkt dat OOP weinig bekend is met de scholingsmogelijkheden uit de CAO VO. Daarin staat dat werkgevers een persoonlijk ontwikkelingsplan moeten faciliteren en dat er verschillende scholingsmogelijkheden zijn. Daar is ook geld voor beschikbaar.

Hoewel de scholingsmogelijkheden relatief onbekend zijn, geeft OOP wel aan behoefte te hebben aan scholing. Ook blijkt deze behoefte vaak op een ander vlak te liggen dan scholing die door de leiding wordt verplicht.

Lees meer…

CNV Onderwijs en Abvakabo verwerpen nieuwe cao

De leden van CNV Onderwijs en Abvakabo stemmen niet in met de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs zolang er geen goede overgangsregeling komt voor het onderwijsondersteunend personeel.

De overgangsregeling zoals die nu in het cao-akkoord is vastgelegd, leidt er volgens de christelijke onderwijsbond toe dat vooral de lagerbetaalden een hoge eigen bijdrage leveren.

Vice-voorzitter Joany Krijt van CNV Onderwijs: ‘Vooral onderwijsondersteunend personeel van 61 jaar en ouder vindt de verhoging van de eigen bijdrage onevenredig, ook omdat deze groep zes leeftijdsdagen gaat missen.’ Volgens haar ligt de bal nu weer bij de werkgevers, verenigd in de VO-raad. ‘Zij moeten besluiten of ze de cao aanpassen of het akkoord zonder ons sluiten.’

De leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) hebben wel ingestemd met het akkoord, maar onder hen leven dezelfde bezwaren.

De bezwaren worden ook gezien door leden van de VO-raad. ‘Dit is voor het bestuur en de cao-delegatie van de VO-raad aanleiding geweest om deze regeling nog eens nader te beschouwen. Momenteel worden de leden van de VO-raad geraadpleegd om te bezien of een aanpassing van het akkoord op dit punt mogelijk is’, zo meldt de sectororganisatie van de werkgevers.