Bijeenkomsten kennisnetwerken HRM – PO/VO

Wij organiseren dit jaar drie reeksen bijeenkomsten voor onze kennisnetwerken HRM. Elke reeks heeft een eigen thema. In juni gaan we het hebben over de vorming van onderwijsregio’s. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. De eerste reeks bijeenkomsten in...

Vanaf 2025 gewijzigde regeling strategisch HRM – VO

De huidige Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding startende leraren & schoolleiders en verzuim VO wordt in 2024 gecontinueerd. Vanaf 2025 gaat 50% van de middelen naar de nieuwe Regeling onderwijsregio’s. Het gaat om € 88...