Celstraf geëist tegen oud-docent wegens ontucht

Tegen een oud-docent uit Spijkenisse is twee jaar gevangenisstraf geëist vanwege ontucht. Er is ook een voorwaardelijke straf van één jaar geëist, met een proeftijd van drie jaar. Hij zou in die proeftijd geen les mogen geven.

De nu 29-jarige man was wiskundeleraar. Hij werkte op verschillende scholen, waaronder de Theaterhavo/vwo en het VAVO in Rotterdam en het Comenius College in Capelle aan den IJssel. Ook gaf hij bijles.

De man voerde online seksueel getinte gesprekken met leerlingen. Ook vroeg hij hun pikante foto’s en filmpjes te sturen.

In augustus 2016 werd hij aangehouden. In november van dat jaar besloot de rechter om hem tijdelijk naar huis te sturen, omdat hij spijt had betuigd en een psychische behandeling wilde ondergaan.

Het Openbaar Ministerie komt nu dus met een strafeis van twee jaar en één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

Van ontucht verdachte oud-docent komt vrij

Een 28-jarige oud-docent uit Spijkenisse die wordt verdacht van ontucht komt voorlopig vrij, meldt RTV Rijnmond.

Afgelopen augustus werd de man aangehouden op verdenking van ontucht met minderjarige meisjes. Bovendien zou hij kinderporno hebben vervaardigd.

Hij werkte de afgelopen jaren als wiskundedocent op verschillende scholen, waaronder de Theaterhavo/vwo en het VAVO in Rotterdam en het Comenius College in Capelle aan den IJssel. Ook gaf hij bijles.

Ontzettend veel spijt

De man zei woensdag tegen de rechter in Rotterdam dat hij inziet dat hij fout is geweest. ‘Door mijn detentie zijn bij mij de ogen geopend. Ik heb hier ontzettend veel spijt van en wil graag een tweede kans’, zo citeert RTV Rijnmond hem.

De rechter nam de beslissing om hem tijdelijk naar huis te sturen, omdat hij al zelf ‘stappen heeft gezet richting behandeling’. Hij moet volgens RTV Rijnmond wel onder toezicht blijven van de reclassering.

Ouders & Onderwijs wil maatregelen tegen foute leraren

Ouders & Onderwijs wil dat leraren die over de schreef zijn gegaan uit een register kunnen worden geschrapt, net zoals dat met artsen gebeurt als die zich niet aan de regels houden. Dat heeft directeur Peter Hulsen van de landelijke belangenorganisatie zaterdag op Radio 1 gezegd. Voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond vindt dat de Verklaring Omtrent het Gedrag voldoende is om foute leraren buiten de klas te houden.

Aanleiding voor de oproep van Hulsen is de arrestatie van een 28-jarige wiskundeleraar uit Spijkenisse. De docent wordt verdacht van ontucht en het maken van kinderporno.

Hij werkte eerder vanwege ontoelaatbaar gedrag weggestuurd bij het VAVO in Rotterdam en het Comenius College in Capelle aan den IJssel. Deze scholen maakten hier melding van bij de Inspectie van het Onderwijs.

Geen aangifte, dus VOG

De inspectie zegt dat ze er niets mee kon, omdat geen aangifte tegen de leraar was gedaan. Daardoor kon hij ondanks zijn ontoelaatbare gedrag een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgen. Volgens Hulsen wijst dit erop dat er in het systeem ‘iets grandioos misgaat’.

De leraar werd gearresteerd nadat een leerlinge van de Theaterhavo/vwo in Rotterdam onlangs aangifte tegen de docent had gedaan. Hij zit nu vast.

U kunt het gesprek met directeur Peter Hulsen van Ouders & Onderwijs terugluisteren:


AOb vindt VOG voldoende

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft in reactie op het voorstel van Ouders & Onderwijs laten weten dat de VOG in principe het juiste middel is om te voorkomen scholen malafide leraren binnenhalen.

‘De Verklaring Omtrent Gedrag (…) voorkomt dat mensen die veroordeeld zijn voor ontoelaatbaar seksueel gedrag nog in de school aan de slag kunnen’, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. Zij voegt daaraan toe dat scholen bij een verdenking altijd aangifte moeten doen, zodat Justitie onderzoek kan doen.

Wiskundedocent verdacht van ontucht en kinderporno

Een 28-jarige docent uit Spijkenisse die op verschillende scholen in Rotterdam en omgeving heeft gewerkt, is aangehouden omdat hij wordt verdacht van ontucht met minderjarige meisjes. Bovendien zou hij kinderporno hebben vervaardigd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM meldt dat de verdachte de afgelopen jaren op verschillende scholen heeft gewerkt als wiskundedocent. Ook gaf hij bijles. Via e-mail of social media zou hij de meisjes, in leeftijd variërend van 12 tot 16 jaar, seksueel getinte berichten hebben gestuurd. Soms haalde hij ze over foto’s en filmpjes van zichzelf te sturen waarbij ze seksueel getinte poses aannamen.

De man werd in juli ook al aangehouden wegens aanranding. Toen werden zijn gegevensdragers in beslag genomen. Daarin zijn gesprekken en beelden van een aantal meisjes gevonden. Pas recent hebben de eerste meisjes aangifte gedaan. Politie en OM vermoeden dat de man meer slachtoffers heeft gemaakt.

Volgens het OM hebben de betrokken scholen uit diverse plaatsen in de regio Rotterdam ouders en leerlingen ingelicht over het feit dat de leraar is opgepakt. Hij zou volgens lokale en regionale media onder meer aan de Theaterhavo/vwo en het VAVO in Rotterdam en het Comenius College in Capelle aan den IJssel hebben lesgegeven.

Voorkom dat u de verkeerde persoon aanneemt!

De Helpdesk van VOS/ABB wijst erop dat het voor de school in de rol van werkgever bij sollicitaties van belang is om de (wettelijke) onderzoeksplicht in acht te nemen. Zo moet u gericht aan een sollicitant vragen of die zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. 

Vraag een sollicitant ook uitdrukkelijk om referenties en, niet onbelangrijk, trek deze na. Als de referenties voor u reden zijn tot twijfel, is het verstandig de sollicitant niet aan te nemen. Dit geldt ook als uit een eigen check op internet informatie over de sollicitant naar boven komt die voor u reden is om aan de geschiktheid van de persoon te twijfelen. Het is bovendien raadzaam om in de oude akte van ontslag, indien er is, te controleren of de sollicitant ‘eervol’ is ontslagen. Indien dat niet het geval is, dient u op uw hoede te zijn.

Het is de rol van u als werkgever om de sollicitant gericht te vragen of hij of zij in het verleden een veroordeling of ontslag heeft gehad die rechtstreeks verband heeft met de uit te oefenen functie. Het is voor u tevens van belang te weten of de sollicitant betrokken is (geweest) bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter. U kunt hierbij denken aan ontucht, fraude en diefstal. De sollicitant mag overigens zwijgen over veroordelingen of ontslaggronden die niet relevant zijn voor de functie waarop hij of zij solliciteert.

Ten slotte speelt de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een belangrijke rol. Zonder VOG kan iemand niet in het onderwijs werken. Het is buitengewoon onverstandig om iemand alvast toestemming te geven om te gaan werken als de VOG nog niet binnen is. In oktober 2013 bleek dat een veroordeelde pedoseksueel die nog geen VOG had overlegd een maand lang ongestoord als conciërge op een Amsterdamse basisschool kon werken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Na zedendelict nooit meer in onderwijs werken

In het onderwijs moet bij zedendelicten de weigering van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zonder uitzondering het uitgangspunt zijn. Het onderwijs dient immers garant te kunnen staan voor de veiligheid van het kind.

Dit standpunt van VOS/ABB volgt op het nieuws over een leraar van een openbare basisschool in Spijkenisse. De man is vrijgesproken voor het verrichten van ontuchtige handelingen met een leerling, maar is wel veroordeeld voor het in het bezit hebben van kinderporno. De rechter oordeelde dat de leraar zijn beroep kan blijven uitoefenen en dat hij niet, al dan niet tijdelijk, zal worden ontzet uit zijn bevoegdheid.

Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot het aanvragen van een VOG? Uit de Beleidsregels VOG NP-RP 2013 vloeit voort dat er twee criteria zijn voor het beoordelen van een aanvraag voor een VOG: het objectieve criterium en het subjectieve criterium. Het subjectieve criterium is hier van bijzonder belang. Het kan er namelijk toe leiden dat een VOG toch wordt toegekend, ook als er een mogelijk risico bestaat voor de samenleving als de aanvrager zijn beroep weer gaat uitoefenen. De belangen van de aanvrager kunnen zwaarder wegen dan het mogelijke risico voor de samenleving.

Bij zedendelicten is het uitgangspunt dat een VOG niet wordt verstrekt (als aan de voorwaarden is voldaan). Als dit evident disproportioneel is voor de aanvrager, kan echter alsnog worden geoordeeld dat hij de VOG wel krijgt toegekend. Dit zou kunnen betekenen dat in de zaak die in Spijkenisse speelde, de bewuste leraar alsnog met succes een VOG zou kunnen aanvragen om in het onderwijs te kunnen werken.

VOS/ABB acht dit een ongewenste zaak, omdat het onderwijs garant dient te staan voor de veiligheid van elk kind. Daarom moet in het onderwijs bij zedendelicten de weigering van een VOG zonder uitzondering het uitgangspunt zijn.

Juridisch adviseur mr. José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven op deze kwestie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Vrijspraak in ontuchtzaak basisschool Spijkenisse

De rechtbank in Rotterdam heeft een oud-leerkracht van een openbare basisschool in Spijkenisse vrijgesproken van ontuchtige handelingen met een leerling. De man is wel veroordeeld voor het in bezit hebben van kinderporno, maar de ernst daarvan is volgens de rechter gering. De officier van justitie had naast een gevangenisstraf geëist dat de man zijn beroep van leerkracht gedurende vijf jaar niet meer mocht uitoefenen, maar ook daar ging de rechter niet in mee.

De zaak veroorzaakte in 2011 veel onrust in Spijkenisse. De leerkracht in kwestie kwam in beeld na een eerdere ontuchtzaak in die plaats, waarbij hij overigens niet betrokken was. De man is voormalig wethouder in Spijkenisse. Toen hij in juni 2011 werd aangehouden, zat hij namens de PvdA in de gemeenteraad. In augustus van dat jaar trad hij vanwege de ontuchtzaak terug.

De man werd ervan beschuldigd dat hij in een kleedkamer een toen 9-jarige jongen onzedelijk had betast. De rechter sprak de man vrij, omdat de getuigenverklaringen van de jongen en van een aantal klasgenoten volgens een rechtspsycholoog niet betrouwbaar waren. Het staat daarom volgens de rechter niet vast dat de fysieke handelingen van de verdachte, die bestonden uit het kietelen van de leerling, een seksuele lading hadden. De rechter merkt het kietelen dus niet aan als ontuchtig handelen.

De man is wel veroordeeld omdat hij kinderporno op zijn computer had. Hij heeft daarvoor een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen van één maand met een proeftijd van één tijd jaar. De ernst van de kinderporno die op de computer van de man is aangetroffen, is niet van dien aard dat de rechter een verbod op het uitoefenen van leerkracht voor minderjarigen nodig vond.

In zijn oordeel heeft de rechter meegewogen dat de ontuchtzaak ernstige gevolgen heeft gehad voor de man zelf en voor zijn gezin. Vanwege dreigementen vanuit de bevolking was het niet meer mogelijk voor het gezin om in Spijkenisse te blijven wonen.

In verband met deze zaak, organiseerde het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Prokind Scholengroep in augustus 2011 een informatiebijeenkomst voor ouders. Daarbij waren ook politie en justitie en de burgemeester van Spijkenisse, Mirjam Salet (PvdA), aanwezig. Op verzoek van Prokind trad VOS/ABB destijds op als onafhankelijk voorzitter van de informatieavond.

Download de uitspraak.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl