Mogelijk uitstel subsidie Ontwikkelkracht – PO/VO

De subsidieregeling Ontwikkelkracht voor komend schooljaar loopt mogelijk vertraging op doordat er eerst nog over moet worden gepraat in Tweede Kamer. Jelle Soepboer van NSC wil er een debat over. Onderwijsminister Mariëlle Paul wijst er in deze brief op dat scholen...

Subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024/2025 – PO/VO

Onderwijsminister Mariëlle Paul heeft de subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024/2025 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze regeling bouwt voort op de subsidieregeling Ontwikkelkracht, waarmee de eerste pilotscholen in het schooljaar 2023/2024 zijn gestart. Met...