De subsidieregeling Ontwikkelkracht voor komend schooljaar loopt mogelijk vertraging op doordat er eerst nog over moet worden gepraat in Tweede Kamer. Jelle Soepboer van NSC wil er een debat over.

Onderwijsminister Mariëlle Paul wijst er in deze brief op dat scholen in april helderheid moeten hebben over het al of niet doorgaan van de subsidieregeling voor het schooljaar 2024-2025, omdat zij deze maand hun formatieplanning maken. ‘Met een debat volgende week kunnen scholen nog net een aanvraag indienen voor de meivakantie’, aldus Paul.

Zij wijst ook op het risico dat uitstel ertoe kan leiden dat scholen de eventuele beschikking niet voor de zomervakantie ontvangen. ‘Een deel van de scholen zou deelname hierdoor kunnen heroverwegen. Dat zou ontzettend spijtig zijn voor dit programma en voor het onderwijs in bredere zin.’ De minister dringt daarom bij de Tweede Kamer op aan tempo te maken.

Onderwijs en wetenschap

Ontwikkelkracht is een programma dat in 2023 is gestart en dat is voortgekomen uit een initiatief van leraren en onderzoekers. Het idee achter Ontwikkelkracht is dat schoolteams aan de hand van wetenschappelijke inzichten hun onderwijs kunnen verbeteren.

Met Ontwikkelkracht wordt tussen 2023 en 2032 in totaal € 332 miljoen uit het Nationaal Groeifonds geïnvesteerd. Voor het schooljaar 2024-2025 zou € 13.248.770,- beschikbaar kunnen komen, waarmee 305 vestigingen een tegemoetkoming zouden kunnen krijgen voor de uren die leraren of schoolleiders binnen Ontwikkelkracht maken.

Lees meer…

Deel dit bericht: