Overstap Service Onderwijs kan beter

De Overstap Service Onderwijs (OSO) voor het overdragen van leerlingdossiers krijgt van de gebruikers een 6,8. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek.

Sinds 2013 hebben scholen de mogelijkheid om met OSO gegevens uit te wisselen als een leerling overstapt naar een nieuwe school. Deze dienst wordt sinds 2015 gefaciliteerd door Kennisnet. Om inzichtelijk te maken in hoeverre de gebruikers tevreden zijn, liet Kennisnet afgelopen juni tevredenheidsonderzoek uitvoeren.

Kennisnet meldt nu dat bijna iedereen OSO gebruikt. Het algemene rapportcijfer dat gebruikers geven, is een 6,8. Bijna twee op drie gebruikers geven aan dat de veiligheid en snelheid van OSO te waarderen.

Er zijn ook kritische geluiden. Zo zegt een deel van de gebruikers dat OSO niet feilloos functioneert en dat foutmeldingen niet duidelijk zijn. Verbetersuggesties worden vooral gedaan op het gebied van functionaliteiten, ondersteuning en promotie.

Lees meer…

Overstapservice Onderwijs wordt landelijke standaard

De Overstapservice Onderwijs (OSO) wordt de landelijke standaard voor digitale uitwisseling van leerlinggegevens. Het Digitaal Overdrachtsdossier (DOD) verdwijnt.

Omdat het DOD verdwijnt (per december 2015), adviseren de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad schoolbesturen en samenwerkingsverbanden tijdig met de overstap naar OSO te beginnen. Kwalificatie en begeleiding is nog tot het einde van 2014 gratis.

Lees meer…

Nu nog gratis begeleiding Overstapservice Onderwijs

Scholen kunnen nog zich tot 1 april gratis laten begeleiden bij het kwalificatieproces voor de Overstapservice Onderwijs.

Met de Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen scholen voor primair en voortgezet onderwijs studie- en begeleidingsgegevens van individuele leerlingen digitaal met elkaar uitwisselen. Het systeem moet dit efficiënter maken dan nu het geval is.

Voordat scholen met OSO aan de slag kunnen, doorlopen zij een kwalificatieproces. Tot 1 april 2014 wordt dit proces nog kosteloos begeleid. Scholen kunnen het kwalificatieproces ook zelfstandig doorlopen aan de hand van de OSO-handleiding.

Het ministerie van OCW financiert OSO. Het project valt onder de verantwoordelijkheid van de PO-Raad en de VO-raad en wordt uitgevoerd door Schoolinfo.

Informatie: Servicedesk OSO, 030-2324890, info@oso-od.nl