Pilot gespecialiseerde pabo’s: aanmelden in april – PO

Pabo’s kunnen april kenbaar maken of ze willen meedoen aan een pilot met gespecialiseerde opleidingen voor lesgeven aan het jonge of het oudere kind. Dat meldt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. De opleiding is voorlopig...