Kennisnet neemt Overstapservice Onderwijs over

Kennisnet neemt het beheer van de Overstapservice Onderwijs (OSO) over van Schoolinfo. Dit betekent dat schoolbesturen over OSO voortaan bij Kennisnet moeten zijn.

De overname gebeurt in opdracht van de PO-Raad en VO-raad, die melden dat zij nauw betrokken blijven bij het vervolg van OSO. Kennisnet is vanaf 15 januari tijdens kantooruren te bereiken via de servicedesk: 0800-3212233, servicedesk@oso-od.nl.

OSO is bedoeld voor een veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling van de ene naar de andere school. Zie www.overstapserviceonderwijs.nl.

Overstapservice Onderwijs wordt landelijke standaard

De Overstapservice Onderwijs (OSO) wordt de landelijke standaard voor digitale uitwisseling van leerlinggegevens. Het Digitaal Overdrachtsdossier (DOD) verdwijnt.

Omdat het DOD verdwijnt (per december 2015), adviseren de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad schoolbesturen en samenwerkingsverbanden tijdig met de overstap naar OSO te beginnen. Kwalificatie en begeleiding is nog tot het einde van 2014 gratis.

Lees meer…

Overstapservice Onderwijs zet extra instructie online

Met de Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen scholen voor primair onderwijs informatie over leerlingen overdragen aan het voortgezet onderwijs.

OSO wordt dit voorjaar voor het eerst gebruikt. Daarom hebben scholen er nog vragen over. Zo willen ze weten wat er precies via OSO kan worden overgedragen. Dat verschilt per softwareleverancier. Daarom is een extra instructie online gezet.

Informatie: OSO Servicedesk, 030-2324890, servicedesk@oso-od.nl

Nu nog gratis begeleiding Overstapservice Onderwijs

Scholen kunnen nog zich tot 1 april gratis laten begeleiden bij het kwalificatieproces voor de Overstapservice Onderwijs.

Met de Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen scholen voor primair en voortgezet onderwijs studie- en begeleidingsgegevens van individuele leerlingen digitaal met elkaar uitwisselen. Het systeem moet dit efficiënter maken dan nu het geval is.

Voordat scholen met OSO aan de slag kunnen, doorlopen zij een kwalificatieproces. Tot 1 april 2014 wordt dit proces nog kosteloos begeleid. Scholen kunnen het kwalificatieproces ook zelfstandig doorlopen aan de hand van de OSO-handleiding.

Het ministerie van OCW financiert OSO. Het project valt onder de verantwoordelijkheid van de PO-Raad en de VO-raad en wordt uitgevoerd door Schoolinfo.

Informatie: Servicedesk OSO, 030-2324890, info@oso-od.nl