Aanpassingen Reglement Participatiefonds

De nieuwe CAO PO 2016-2017 heeft gevolgen voor het Reglement Participatiefonds. Per 1 augustus gelden nieuwe regels voor vergoedingen van uitkeringskosten na beëindiging van bepaalde contracten.Het gaat met name om een aantal nieuwe contractvormen een nieuwe functie,...