De nieuwe CAO PO 2016-2017 heeft gevolgen voor het Reglement Participatiefonds. Per 1 augustus gelden nieuwe regels voor vergoedingen van uitkeringskosten na beëindiging van bepaalde contracten.

Het gaat met name om een aantal nieuwe contractvormen een nieuwe functie, de participatiebaan, die in de nieuwe cao zijn opgenomen. De sociale partners hebben het Participatiefonds geadviseerd om bij het niet voortzetten of beëindigen van deze dienstverbanden, de uitkeringskosten in aanmerking te laten komen voor vergoeding. Het Participatiefonds volgt dit advies.

Daarom is een aantal nieuwe artikelen in het nieuwe reglement opgenomen. Het betreft de volgende toegevoegde artikelen:

  • Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging participatiebaan

    Bijzonder onderwijs: Artikel 4:63 (artikel 5.1, eerste lid onder d CAO PO) en openbaar onderwijs: Artikel 5:66 (artikel 5.1, eerste lid onder d CAO PO)

  • Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband ten behoeve van Vervanging

    Bijzonder onderwijs: Artikel 4: 64 (artikel 3.5, 3.6 en 3.7 CAO PO) en openbaar onderwijs: Artikel 5:67 (artikel 4.6b en 4.6c CAO PO)

De overige artikelen zijn qua voorwaarden onveranderd gebleven ten opzichte van het Reglement Participatiefonds 2015-2016.

Meer over het indienen van vergoedingsverzoeken op de website van het Participatiefonds.

 

 

Deel dit bericht: