Welke invloed heeft wijziging Ontslagbesluit op payroll?

Adviseur mr. Céline Adriaansen heeft een toelichting geschreven over de gevolgen die de wijziging van het Ontslagbesluit heeft voor het aangaan van payrollcontracten.

In het sociaal akkoord uit 2013 staat dat moet worden voorkomen dat met payrollconstructies arbeidsvoorwaarden worden ontdoken. Dit jaar werd een motie voor de Wet werk en zekerheid aangenomen voor gelijke behandeling op het gebied van arbeidsvoorwaarden tussen payrollers en eigen werknemers. Dit heeft ertoe geleid dat per 1 januari 2015 het Ontslagbesluit wordt gewijzigd.

Adriaansen legt in haar toelichting uit welke gevolgen dat heeft voor het aangaan van payrollcontracten.

U kunt de toelichting downloaden als u met uw lidmaatschapscodes bent ingelogd.

‘Groei aantal flexwerkers zet kwaliteit onder druk’

De Algemene Onderwijsbond (AOb) stelt dat de werkgevers in het onderwijs een groot risico nemen door op hun scholen steeds meer flexwerkers in te zetten. 

Volgens de AOb wentelt een toenemend aantal onderwijswerkgevers risico’s af op het personeel. Dat doen ze volgens de bond onder meer door vooral jonge leraren te laten werken op basis van nul-urencontracten of payrollconstructies. ‘Een kwalijke ontwikkeling, maar steeds vaker zie je dat mensen er genoegen mee nemen bij gebrek aan een alternatief’, zegt AOb-voorzitter Walter Dresscher.

Volgens hem nemen de werkgevers daarmee een groot risico: ‘Door steeds meer flexwerkers op te nemen, wordt het collectief kwetsbaarder. Je bent minder op de hoogte van elkaars expertise en het kost de vaste krachten in de ploeg tijd om steeds nieuwe collega’s in te werken.’