Extra pijnlijk als docenten lhbtiq+’ers pesten – VO

Lhbtiq+-leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren het als extra pijnlijk als docenten hen pesten om hun geaardheid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW. In het onderzoeksrapport Ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+...

Kinderen willen af van negatief gedrag online – PO

Bijna alle kinderen in Nederland vinden dat er iets moet veranderen aan negatief gedrag dat online plaatsvindt. Dat blijkt uit een opiniepeiling van Netwerk Mediawijsheid onder kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool. Uit de peiling komt naar voren dat...

Leraren cruciaal voor goede aanpak van pesten – PO/VO

Leraren spelen een sleutelrol in het aanpakken van pesten, maar voelen zich hier vaak onvoldoende toe in staat. Dat zegt onderzoeker Marloes van Verseveld, die voor haar promotie  aan de Universiteit van Amsterdam onderzocht hoe leraren kunnen worden versterkt door...