Lhbtiq+-leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren het als extra pijnlijk als docenten hen pesten om hun geaardheid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW.

In het onderzoeksrapport Ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+ jongeren in het voortgezet onderwijs staat dat leerlingen pesten door docenten als pijnlijker ervaren dan pesten door medeleerlingen. Dat komt doordat de pestende docent alle focus op de betreffende leerling brengt en daarmee de gepeste leerling van de andere leerlingen isoleert.

In het rapport staat ook dat de docent een autoriteitsfiguur is en daardoor in de klas een sociale norm kan stellen die pesten normaliseert. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de groepsdynamiek in de klas, omdat pesten hiermee wordt gelegitimeerd en dus kan verergeren.

Lees meer…

Deel dit bericht: