Gezocht: leraren met onderwijsideeën

Ambitieuze leraren met vernieuwende onderwijsideeën kunnen zich nog tot 6 april aanmelden bij Onderwijs Pioniers, om hun idee gerealiseerd te krijgen.

Een jury kiest nog voor 1 mei uit alle inzendingen een aantal ideeën waarvoor een pionierstraject wordt gestart. Dat houdt in: een budget van 4000 euro, een aantal leerbijeenkomsten en contacten met andere Onderwijs Pioniers. Pionieren kan in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs.

Elk schooljaar krijgt een groep leraren de kans aan de  slag te gaan met hun onderwijsidee. Op de website www.onderwijspioniers.nl is te zien welke ideeën de afgelopen jaren zijn geselecteerd en uitgewerkt. Na 6 april worden de pioniers voor het schooljaar 2015-1016 gekozen.

Meer informatie in de flyer Onderwijs Pioniers.
Aanmelden voor Onderwijs Pioniers

 

 

Project LEF! van start op 13 februari

Het nieuwe project LEF! van VOS/ABB gaat over innovatie in het voortgezet onderwijs. Heeft u ook het lef om het anders te (willen) doen? Kom dan op donderdagmiddag 13 februari naar de startbijeenkomst in Amersfoort.

Die middag treden inspirerende sprekers voor het voetlicht: onderwijspioniers die onconventioneel denken en kans zien hun innovatieve ideeën werkelijkheid te laten worden. Dat zijn onder anderen:

  • Eric van ’t Zelfde (foto) van de openbare ‘superschool’ Hugo de Groot in Rotterdam, die onderwijs aan kinderen van 2 tot 18 jaar integreert;
  • Elly Loman van het openbare Vathorst College in Amersfoort, waar leerlingen in blokken van 90 minuten met hun eigen laptop zelfstandig leren in open leerhuizen;
  • Ad Keller van het openbare Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, die vertelt over de open leeromgeving van zijn school.
  • Maan Leo van University College Roosevelt in Middelburg, dat geen vaste studierichtingen aanbiedt, maar als doel heeft dat studenten zich breed vormen waardoor ze op de toekomstige (internationale) arbeidsmarkt breed inzetbaar zijn.

De startbijeenkomst is op 13 februari van 16 tot 20 uur in het Vathorst College in Amersfoort. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. U kunt al inschrijven voor de startbijeenkomst door een mail te sturen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Startbijeenkomst LEF!’, en uw naam, organisatie en aantal personen dat deelneemt.

In het kader van het project LEF! komt in het februarinummer van magazine School! een interview met Eric van ’t Zelfde van de openbare ‘superschool’ Hugo de Groot in Rotterdam. 

Vernieuwende ideeën van leerkrachten gehonoreerd

Onder de geselecteerde voorstellen bevinden zich een digitale oplossing voor leerlingenzorg, een denktank van docenten en een experiment met flexibele onderwijstijden. De ideeën worden gerealiseerd op verschillende basisscholen van vijf schoolbesturen, waaronder Conexus in Nijmegen en de Stichting Klasse in Gouda en omgeving.

‘Wat zou jij veranderen aan jouw onderwijsomgeving als je schoolbestuurder of minister was?’. Dat was de vraag die de leerkrachten van 15 basisscholen, verspreid door Nederland, voorgelegd kregen. Nederland Kennisland en het SBO zijn van mening dat leerkrachten vaak zelf uitstekend weten hoe de school slimmer kan werken. ‘Zij zijn de potentiële vernieuwers. Als een school die gedachtegang honoreert, zijn er drie voordelen. Het onderwijs verbetert, de leerkracht werkt met meer plezier en de werkdruk neemt af’, aldus  een persbericht van Nederland Kennisland en het SBO.

Het doel van hun initiatief OnderwijsPioniers is docenten de kans te geven zelf een rol te spelen bij het ontwikkelen en verbeteren van hun school. De vijftien uitgewerkte ideeën worden verspreid.

Veertig ideeën
Aan de prijsvraag konden alle leerkrachten van de vijftien geselecteerde basisscholen meedoen. Zij hebben via www.onderwijspioniers.nl veertig ideeën  ingestuurd. Die hadden vooral te maken met digitale oplossingen, het inzetten van ongebruikte talenten netwerken en materialen, effectiever organiseren en creatieve leermethoden.

De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting Kennisnet, de Algemene Onderwijsbond, SBL en de PO-Raad, heeft zich over de 40 inzendingen gebogen en 15 projectideeën geselecteerd. De Stichting Klasse en Conexus kunnen nu elk drie ideeën gaan uitwerken. Die variëren van een open leercentrum met flexibele leertijden (obs De Buut in Nijmegen) tot het werken in ‘doe-ateliers door doeners’ (obs de Waldhoorn in Zegveld van de Stichting Klasse).

Het project loopt tot de zomer en is te volgen via www.onderwijspioniers.nl