Pilot onderbouwklas praktijkonderwijs-vmbo

Het ministerie van OCW heeft een factsheet gepubliceerd over de pilot onderbouwklas praktijkonderwijs-vmbo. Het doel van deze pilot is om kansen van leerlingen te bevorderen met onderwijs op maat op het snijvlak praktijkonderwijs en vmbo.Op het factsheet staat...