Op 14 februari Docentendag Maatschappijleer

In Den Haag is op vrijdag 14 februari de jaarlijkse Docentendag Maatschappijleer.

De Docentendag is bedoeld om inspiratie op te doen. U kunt lezingen bijwonen, workshops volgen, nieuwe lesmethoden leren kennen en collega’s ontmoeten. Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq verzorgt de hoofdlezing. Theatermaker Eveline van Rijswijk sluit de dag af met haar show De Première.

Op donderdag 13 februari is, ook in Den Haag, de Docentenavond. Het thema is de verhouding tussen politiek en media. Onder andere Tweede Kamerlid Sophie Hermans (VVD) en politiek redacteur Carla Joosten van Elsevier werken aan deze avond mee.

De organisatie van de Docentendag en -avond is in handen van ProDemos en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer.

Lees meer…

Excursie Tweede Kamer: reiskostenvergoeding!

Wilt u dit schooljaar (weer) met leerlingen naar de Tweede Kamer? Via de website van ProDemos kunt u educatieve programma’s reserveren voor het schooljaar 2019-2020. Let op: scholen kunnen een reisvergoeding krijgen!

Rondom het bezoek aan de Tweede Kamer heeft ProDemos een gevarieerd programma met verschillende interactieve onderdelen. Nieuw dit schooljaar is dat scholen een vergoeding kunnen krijgen voor het vervoer naar Den Haag en terug. U moet het vervoer wel zelf regelen.

Lees meer of ga direct naar de reserveringspagina van ProDemos

Handboek Burgerschapsonderwijs

ProDemos heeft voor het voortgezet onderwijs het Handboek Burgerschapsonderwijs uitgegeven. Het is samengesteld door Bram Eidhof van onderzoeksinitiatief Schoolstrijd.

In het handboek staan werkvormen en voorbeelden om het abstracte begrip ‘burgerschap’ concreet en hanteerbaar te maken. Aan de hand van tips en inzichten uit wetenschap en praktijk kunt u met dit handboek invulling geven aan burgerschapsvorming op uw school.

Lees meer…

GroenLinks wint Europese Scholierenverkiezingen

De Europese Scholierenverkiezingen zijn gewonnen door GroenLinks. Dat meldt ProDemos, dat de Scholierenverkiezingen heeft georganiseerd.

GroenLinks kreeg 19,5 procent van de stemmen, gevolgd door de VVD met bijna 16 procent en D66 met 13 procent. Forum voor Democratie kreeg 7,9 procent van de stemmen en de PVV 7,6 procent.

In totaal stemden 6207 jongeren in het voortgezet onderwijs en het mbo, verspreid door heel Nederland. Dat zijn ongeveer evenveel leerlingen als bij de Europese Parlementsverkiezingen in 2014, toen 6299 scholieren stemden.

Lees meer…

Scholierenverkiezingen Europees Parlement

De inschrijving voor de Europese Scholierenverkiezingen is geopend. Aanmelden kan tot en met 21 mei.

De Scholierenverkiezingen zijn van 16 tot 22 mei. Leerlingen kunnen hun stem uitbrengen tot woensdag 22 mei 16.00 uur. Later die dag maakt ProDemos de landelijke uitslag bekend. De echte verkiezingen voor het Europees parlement zijn op woensdag 23 mei.

Klassen die aan de Scholierenverkiezingen willen meedoen, kunnen zich inschrijven via de website van ProDemos. Deelname is gratis.

GroenLinks winnaar Scholierenverkiezingen

GroenLinks heeft bij de Scholierenverkiezingen de meeste stemmen gekregen. Op de tweede plaats eindigde de VVD, gevolgd door de PVV en D66.

Winnaar GroenLinks kreeg 20,6 procent van de stemmen. De VVD kreeg 14,2 procent, de PVV 12,1 procent en D66 11 procent. Nieuwkomers Forum voor Democratie en DENK trokken respectievelijk 6,6 procent en 3,7 procent van de stemmen.

ProDemos organiseerde de Scholierenverkiezingen onder leerlingen van het voortgezet onderwijs en het mbo in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen.

Lees meer… 

Alle leerlingen naar Tweede Kamer

Het kabinet komt vanaf volgend jaar met geld om alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in staat te stellen de Tweede Kamer in Den Haag te bezoeken. In 2019 gaat het om 1,37 miljoen euro en dat bedrag loopt op tot 4,76 miljoen euro per jaar vanaf 2021.

De onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijven in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer dat het belangrijk is voor leerlingen ‘om zelf te kunnen zien, horen en ervaren hoe democratie werkt’.

De leerdoelen van de scholenbezoeken aan het parlement sluiten volgens de ministers aan bij de plannen van het kabinet om burgerschap in het funderend onderwijs te versterken ‘via een verduidelijking van de wettelijke burgerschapsopdracht en een prominentere plaats voor burgerschap in het curriculum’.

Het busvervoer naar Den Haag en terug naar school wordt betaald. De miljoenen komen niet uit het onderwijsbudget, maar uit de pot voor cultuur. De organisatie van de bezoeken aan de Tweede Kamer ligt in handen van ProDemos.

Lees meer…

Gratis educatieve programma’s over democratie

Scholen kunnen zich weer inschrijven voor de gratis educatieve programma’s van ProDemos. Deze organisatie laat jaarlijks circa 88.000 leerlingen in Den Haag kennismaken met de politiek en de democratische rechtsstaat.

ProDemos organiseert bezoeken aan de Tweede Kamer en, waar mogelijk, ook de Eerste Kamer. Verder staan er educatieve (spel-)onderdelen op het programma.

ProDemos biedt diverse programma’s aan, in lengte variërend van een uur tot een hele dag. De inhoud is afgestemd op het onderwijsniveau van de leerlingen.

De programma’s van ProDemos sluiten aan bij vakken als burgerschap, geschiedenis en maatschappijleer.

Lees meer…

Scholierenverkiezingen: ruim kwart miljoen stemmers

Meer dan een kwart miljoen leerlingen in het voortgezet onderwijs en ruim 13.000 basisschoolleerlingen doen mee aan respectievelijk de Scholierenverkiezingen en Kinderverkiezingen. Dat meldt ProDemos die deze verkiezingen organiseert.

De Scholieren- en Kinderverkiezingen laten voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart zien hoe de Tweede Kamer eruit zou zien als kinderen het voor het zeggen zouden hebben.

De uitslag van de verkiezingen voor leerlingen wordt op dinsdag 14 maart tussen 17 en 18 uur bekendgemaakt bij ProDemos in Den Haag. Daarbij zijn onder anderen leerlingen aanwezig van het openbare Stedelijk Gymnasium Leiden en de christelijke basisschool De Waterlelie in Den Haag.

Namens de politieke partijen wordt de bekendmaking van de uitslag bijgewoond door onder anderen Sander Dekker (VVD), Khadija Arib (PvdA), Renske Leijten (SP), Julius Terpstra (CDA), Jan Paternotte en Paul van Meenen (D66), Gerard Mostert (ChristenUnie), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Willem Pos (SGP), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS).

Van de PVV van Geert Wilders is vooralsnog geen reactie gekomen op de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de bekendmaking van de verkiezingsuitslag.

De presentatie is in handen van Siham Raijoul van het NOS Jeugdjournaal.

Kindermiljoenennota: geen extra geld naar onderwijs

In de Kindermiljoenennota staat 12 procent van het overheidsbudget naar scholen moet. Dat is ongeveer net zoveel als wat dit jaar naar onderwijs gaat.

De Kindermiljoenennota is een initiatief van onder meer het huis van de democratie ProDemos. De nota is maandag, aan de vooravond van Prinsjesdag, in de Tweede Kamer gepresenteerd aan voorzitter Pieter Duisenberg (VVD) van de vaste Kamercommissie Financiën.

In Kindermiljoenennota veel meer geld naar natuur

Vergeleken met de echte Miljoenennota valt op dat Natuur meer dan 22 keer zoveel geld krijgt, dat de posten Leger & Veiligheid samen drie keer zoveel krijgen en dat de post Arme landen 12 keer zoveel krijgt als in de echte begroting van 2016. Het onderwijs krijgt in de Kindermiljoenenota ongeveer net zoveel geld als in het echt.

Het afgelopen jaar vulden ruim 10.000 kinderen de Kindermiljoenennota in. Ze konden 200 miljard euro verdelen over negen onderwerpen. Het invullen van de nota maakt deel uit van het programma Ontdek het Binnenhof en Madurodam.

Kamerlid Duisenberg noemt deze nota ‘een belangrijk signaal dat de Tweede Kamer en de regering zeer serieus moeten nemen’.

Lees meer…

PVV wint Europese Scholierenverkiezingen

Als het aan de scholieren ligt, krijgt de PVV voor Nederland de meeste zetels in het Europees Parlement. De partij van Geert Wilders krijgt 14,9 procent van de stemmen. Op de tweede plaats volgt nipt de Piratenpartij met 14,5 procent. Dat blijkt uit de uitslag van de Scholierenverkiezingen, die ProDemos een dag voor de Europese verkiezingen bekend heeft gemaakt.

De combinatie ChristenUnie/SGP kwam als derde uit de stembus, met 11,7 procent. Een school in Veenendaal, midden in de bible belt, heeft hier massaal op gestemd. Door de lage opkomst weegt dit zwaar mee in de uitslag. Op plek vier staat D66, met 11,1 procent.

In vergelijking met de Europese Scholierenverkiezingen in 2009 is de Piratenpartij de grote winnaar. Deze partij gaat in één keer van 0 naar 14,5 procent. CDA, PvdA, GroenLinks en SP leveren tussen de 4 en 5 procent in. De VVD blijft nagenoeg gelijk.

In totaal brachten 5970 jongeren van 35 scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo hun stem uit. Bij de bekendmaking van de uitslag gingen leerlingen van het openbare Grotius College in Delft hierover in gesprek met kandidaat-Europarlementariërs.

Leerlingen kiezen voor D66 en VVD

De Scholierenverkiezingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs onderwijs zijn gewonnen door D66. De Kinderverkiezingen in het basisonderwijs zijn gewonnen door de VVD. ProDemos organiseerde de Scholieren- en Kinderverkiezingen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

In het voortgezet onderwijs kreeg D66 19 procent van de stemmen, op de voet gevolgd door de VVD met 18 procent. Lokale partijen eindigden op de derde plaats met 17,5 procent. De PvdA eindigde eindigde als vierde met 17 procent van de stemmen.

Bij de Kinderverkiezingen in het basisonderwijs kreeg de VVD met 20 procent de meeste stemmen. Lokale partijen kwamen op de tweede plaats met 16 procent, gevolgd door de PvdA (15 procent). D66 en CDA delen de vierde plaats met elk 14 procent van de stemmen.

Toch geen bezuiniging op lessen over democratie

De aangekondigde bezuiniging op het ProDemos-Huis voor democratie en rechtsstaat gaat niet door.

ProDemos meldt dat het een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gekregen, waarin staat dat de toegezegde subsidie voor 2014 toch gehandhaafd blijft.

Vlak voor Prinsjesdag bleek uit de begroting van BZK dat ProDemos in 2014 met 13 procent zou worden gekort. Dit stond haaks op de ambitie van de Tweede Kamer om de aantallen scholieren die via ProDemos naar het Binnenhof komen, te verdubbelen.